Larm om fartyg som tog in vatten ost Faludden

Larm från JRCC kom in 09:37 om en 32 meters fritidsbåt som tog in vatten ost om Faludden. Vi bemannade Rescue 12-06 och lämnade kaj 09:50. Vi kom fram till haveristen på position N 57.04,8 O 18.25,7 c:a 10:20. Haveristen låg inte speciellt lågt i vattnet och besättningen var vid gott skick. Haveristen hade nödankrat och hade fått igång en länspump. Varken maskin eller el fungerade. Sjöräddningshelikopter Lifeguard 002 var på ingående, med fler länspumpar. När Lifeguard 002 var på plats vinschades deras ytbärgare ner på haveristen med två pumpar. Vi satte 11:20 över en besättningsman från Rescue 12-06 för att bistå Ytbärgaren med pumpning samt förbereda besättningen på att evakuera, och vi bordade haveristen och evakuerade först de tre ungdomarna som fanns ombord till Rescue 12-06. Efter att kämpat med länspumpning utan att lyckats pumpa haveristen läns samt pluggat avluftning till dieseltankar bedömdes läget tillsammans med sjöräddningsledaren för farligt att fortsätta och vi bordade på nytt haveristen och evakuerade de sista två av besättningen samt vår sjöräddare och ytbärgaren. Vi lämnade platsen c:a 13:45. Vi var åter fast i Vändburg 14:30, där Lifeguard 002 hämtade sin ytbärgare och besättningen från haveristen togs omhand.

Ditt namn/era namn skrivs ut här