Larm om Fiskfartyg med maskinproblem

22:08 inkom larm från JRCC om fiskefartyg med maskinproblem i Burgsviken. Vi valde att sjösätta vår Rescue Runner Enblad och nådde haveristen med två man 22:20. Haveristen hade ingen drivning, så 22:22 var haveristen kopplad och bogsering mot Burgsvik Hamn inleddes. Haveristen var fast vid kaj 22:58 och de två besättningsmännen var vid god vigör. Efter återställande var vi åter i ordinarie jourberedskap 23:30. Allt gott.

Ditt namn/era namn skrivs ut här