Segelbåt på grund

23:47 kom larm från JRCC om en segelbåt med en person ombord som gått på grund i närheten av Vändburgs hamn. Vi bemannade Rescue 12-06 och Rescue Enblad, men efter kommunikation med JRCC och efter att ha lokaliserat haveristen som kört rakt upp på pallkanten 100m norr om nya hamnen tog vi beslutet att evakuera från land. Vi tog oss ut till haveristen och fick i land ensamseglaren och lite materiel. Hon var chockad men i övrigt oskadd. Vi kunde konstatera att haveristen sprungit läck men låg stabilt på grund, så vi beslöt tillsammans med JRCC och kustbevakning att låta haveristen stå kvar på grundet tills dagen efter så att kustbevakningen kunde komma på plats och göra en bedömning. Vi ordnade mat och boende till ensamseglaren, och var efter återställande åter i ordinarie jourläge 01:30.

Ditt namn/era namn skrivs ut här