Vanliga frågor om att testamentera till Sjöräddningssällskapet

Hur mycket av det jag testamenterar går till Sjöräddningssällskapet och hur mycket försvinner till skatter?

Arvsskatten är avskaffad i Sverige sedan 2004. Det innebär att all egendom du testamenterar till Sjöräddningssällskapet verkligen kommer föreningen till godo. Dessutom är ideella föreningar befriade från reavinstskatt. Om du till exempel testamenterar en fastighet eller ett aktieinnehav till Sjöräddningssällskapet, kommer hela försäljningsvärdet för egendomen föreningen till godo.

Är det något speciellt jag ska tänka på för att testamentet ska vara giltigt?

Ja, ett testamente måste uppfylla flera kriterier för att vara giltigt. För det första måste du som skriver testamentet vara myndig. Vidare ska testamentet vara skriftligt och undertecknat av dig själv. Det ska också bevittnas av två personer.

Kan vem som helst bevittna ett testamente?

Nej, här finns det tydliga regler. En person som är gift med dig, eller är nära släkt med dig får inte vara testamentsvittne. Det samma gäller personer som får ärva enligt testamentet och nära släktingar till dessa. Personer som är under 15 år eller lider av psykisk sjukdom får inte heller vara testamentsvittnen. Vittnen ska vara närvarande samtidigt, antingen när du skriver under testamentet eller när du bekräftar att du har skrivit under det. Lagen kräver inte att vittnena känner till testamentets innehåll, men de måste veta att det de bevittnar är ett testamente. Tala gärna med en jurist om du har frågor kring detta, så att du inte riskerar att testamentet blir ogiltigt.
 

Är det något annat jag ska tänka på?

Det finns inget krav på registrering eller förvaring av testamente, men det är en viktig handling som bör förvaras på ett säkert ställe. Det är också klokt att datera testamentet, så att det blir tydligt för alla vilket testamente som är det senaste. Och det är bra om dina närstående vet om att du har skrivit ett testamente.
 

Kan jag ändra mig om jag skulle komma på att jag inte längre vill testamentera pengar till Sjöräddningssällskapet?

Ja, det går alltid att ångra sig. Ett testamente kan återkallas genom att man förstör det eller upprättar ett nytt testamente där det framgår att man upphäver det tidigare. Det kan också återkallas genom att man på något annat sätt tydligt tillkännager att testamentet återkallas. I en sådan situation är det viktigt att återkallelsen dokumenteras.
 

Jag har redan skrivit ett testamente men skulle nu vilja testamentera pengar till Sjöräddningssällskapet. Går det?

Ja, det går. Du kan som sagt alltid återkalla ett tidigare testamente och upprätta ett nytt. Om du vill testamentera egendom till Sjöräddningssällskapet, men för övrigt vill att ditt tidigare testamente ska fortsätta gälla, kan du göra ett tillägg. Tänk på att tillägget måste uppfylla samma formkrav som ett helt nytt testamente för att vara giltigt.
 

Finns det begränsningar för hur mycket jag kan testamentera till Sjöräddningssällskapet?

Ja. Har du bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn, barnbarnsbarn osv., så ärver de alltid hälften av din egendom. Den andra hälften kan du då välja att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Om du ändå skulle testamentera all din egendom till någon annan än bröstarvingarna måste dessa klandra testamentet inom sex månader från det att de delgivits det, för att få ut sin laglott.
 

Var kan jag få hjälp med att upprätta mitt testamente?

Använd gärna någon av de fyra testamentesmallar som vi har tagit fram för den som önskar testamentera egendom till Sjöräddningssällskapet. Vill du ha mer hjälp med att utforma ditt testamente kan du ringa Sjöräddningssällskapet (031-761 62 00) och få tips om hur du går vidare. Du kan också vända dig till en jurist med inriktning på arvs- eller familjerätt. Vissa banker och större begravningsbyråer kan hjälpa till med testamenten.

Ditt namn/era namn skrivs ut här