Vår räddningsflotta

Nya generationen räddningsbåtar, 9 och 12 meter

Den nya generationen räddningsbåtar är, liksom tidigare, framtagna av Sjöräddningssällskapet för att klara de utmaningar de frivilliga sjöräddarna ställs inför på sjön.

Ett ledord i bygget har varit att båtarna ska vara lätta. Lätta att köra, lätta att manövrera, lätta att jobba i och det ska även vara lätta båtar. På så sätt kan vi öka medelfarten, minska insatstiderna och spara bränsle.

Båtarna kommer även förberedda för hybridlina för att kunna ställa om till eldrift när infrastrukturen tillåter.

De välutrustade räddningsbåtarna är välkomna tillskott till flottan som gör det enklare för de frivilliga sjöräddarna att göra det de gör bäst – att rädda liv till sjöss.

Första båten kommer att sjösättas under 2023. Båten är designad av Birger Kullmann. 

Hallberg Rassy-klassen, 15 meter

Första båten i Hallberg Rassy-klassen sjösattes 2019. Den besitter samma goda egenskaper som tidigare räddningsbåtar, men är utvecklad med bättre komfort, ergonomi och förmåga.

Framdrift med vattenjet i kombination med bogpropeller sörjer en mycket god manöverförmåga.

Båten är självrätande och kan genomföra snabba och effektiva räddningsinsatser i de farvatten som omger Sveriges kuster och skärgårdar.

Tack vare disponeringen av båtens utrymmen inne och ute medger den goda möjligheter för våra frivilliga sjöräddare att utföra sitt livräddande uppdrag på ett mer effektivt och säkert sätt.

Antal: 5 båtar
Längd: 15,7 m
Bredd: 3,9 m
Djupgående: 1 m
Material: Byggd i komposit
Deplacement: 17 ton
Motorer: 2x650 hk Scania dieselmotorer, drivande 2xMJP X350 vattenjet
Fart: 34 knop
Aktionstid: 10 timmar
Besättning: 3-5 personer
Konstruktör: Profjord, Swedeship & Sjöräddningssällskapet

Se alla båtar i klassen

Sanneklassen, 14 meter

Sanneklassen är en utveckling av den tidigare Victoriaklassen och delar många av dess egenskaper. Den största skillnaden är att den är två meter längre vilket ger en stabilare gång, mer utrymme i styrhytten, ett rejält akterdäck och god förmåga att vara ledningsplattform vid större olyckor.

I och med den stabilare sjögången förbättras även komforten för besättningen.

De två enheterna är stationerade vid tuffa farvatten vid Rörö och Visby.

Antal: 2 båtar
Längd: 14,2 m
Bredd: 4,2 m
Djupgående: 0,7 m
Material: byggd i komposit
Deplacement: 16 ton
Motorer: 2 x Scania DI13 M072 650 hk drivande 2 x RollsRoyce vattenjetaggreagat
Fart: 34 knop
Aktionstid: ca 10 timmar
Besättning: 2–6 personer
Konstruktör: Rolf Eliasson och Sjöräddningssällskapet

Se alla båtar i klassen

Rausingklassen, 20 meter

Utomskärs sjöräddningsbåt. Sjöräddningsbåtarna i Rausing-klassen är Sjöräddningssällskapets största enheter. Dessa enheter är stationerade i sjötrafikintensiva områden med stora passagerarströmmar utefter Sveriges kuster och är även kapabla att verka under extrema väderförhållanden. De är försedda med vattenjetaggregat och utrustade för att hantera olyckor med många nödställda. För strandnära hjälpinsatser och i extremt grunda områden finns en Rescuerunner med ombord.

Antal: 3 båtar
Längd: 19,6 meter
Bredd: 5,1 meter
Djupgående: 90 cm
Material: byggd i komposit
Deplacement: 30 ton
Motorer: 2x1000 hk Scania DI 16M dieselmotorer drivande 2xRolls-Royce KaMeWa FF-jet 550 vattenjet
Fart: 34 knop
Aktionstid: ca 10 timmar
Besättning: 3–6 personer
Konstruktör: Rolf Eliasson och Sjöräddningssällskapet

Se alla båtar i klassen

Victoriaklassen, 12 meter

Självrätande sjöräddningsbåt. Sjöräddningsbåtarna i Sjöräddningssällskapets Victoriaklass är speciellt framtagna för insatser till havs, utefter Sveriges kuster och i våra omfattande skärgårdar. Alla enheterna i Victoria-klassen är självrätande, det vill säga att om olyckan skulle vara framme och båten slår runt under ett uppdrag så kan den själv genom sin konstruktion åter komma på rätt köl. Victoria-klassen kännetecknas av hög manöverbarhet och goda gångegenskaper som gör det möjligt att undsätta nödställda under alla väderförhållanden.

Antal: 36 båtar
Längd: 11,95 meter
Bredd: 4,2 meter
Djupgående: 70 cm
Material: byggd i komposit
Deplacement: 13 ton
Motorer: 2x500 hk Scania eller Volvo Penta dieselmotorer, drivande 2xRolls-Royce KaMeWa FF-jet 375 vattenjet
Fart: 34 knop
Aktionstid: ca 10 timmar
Besättning: 3–4 personer
Konstruktör: Rolf Eliasson och Sjöräddningssällskapet

Se alla båtar i klassen

Postkodlotteri-klassen, 11 meter

I Sjöräddningssällskapets kontinuerliga jakt på att minska sin miljöpåverkan utvecklade vi en ny båtklass med fokus på miljön 2011. Prototypen till båtklassen finansierades av Postkodlotteriet.

Båten är utrustad med en ballasttank som automatiskt fylls under 8 knop och självlänsar i högre fart. Detta gör att båten ligger stabilt i vattnet vid stillaliggande och samtidigt går lättare i höga farter. Mycket kraft lades även på att förbättra förarmiljön. Arbetet gjordes i samarbete med elever vid Chalmers Tekniska Högskola och ligger till grund för utformningen av förarplatsen på senare räddningsbåtsklasser.

Antal: 10 båtar
Längd: 11,6 meter
Bredd: 4,0 meter
Djupgående: 0,6 meter
Material: Byggd i komposit
Deplacement: 6 ton
Motorer: 2 x 350 hk Suzuki DF350, en 4-liters V6 utombordsmotor med elektroniskt reglage
Fart: 34 knop
Aktionstid: 8 timmar
Besättning: 3-4 personer
Konstruktör: Rolf Eliasson och Sjöräddningssällskapet

Se alla båtar i klassen

Gunnel Larson-klassen, 8 meter

Gunnel Larson-klassen är en öppen och relativt liten sjöräddningsbåt främst avsedd för insatser i skärgården och kustnära områden. Insatser där enhetens snabbhet, flexibilitet och manövrerbarhet kan vara helt avgörande för utgången av en olycka. Alla enheter i Gunnel Larson-klassen har tagits fram med ergonomi för besättningen som en viktig aspekt. Tack vare god ergonomi kan besättningen genomföra krävande uppdrag under svåra väderförhållanden.

Antal: 60 båtar
Längd: 8,4 meter
Bredd: 2,7 meter
Djupgående: 40 cm
Material: Byggd i komposit
Deplacement: 2,7-3,1 ton
Motorer: en motor på 315–380 hk, Yanmar, Volvo Penta, Iveco eller Nanni dieselmotorer, drivande en Rolls-Royce KaMeWa FF-jet 240/270 vattenjet
Fart: 34 knop
Aktionstid: ca 8 timmar
Besättning: 2–3 personer
Konstruktör: Profjord och Sjöräddningssällskapet

Se alla båtar i klassen

Rescuerunner, 3,6 meter

Specialutvecklad sjöräddningsskoter. Rescuerunner togs fram för sjöräddningsinsatser i grunda vatten, vid brytande sjö och för snabb upptagning av nödställda. Den sätts in fristående utefter kusten och på insjöar och medförs även på sjöräddningskryssare för uppgifter i öppen sjö och i grunda vatten. Genom en unik konstruktion med ett mjukt, tåligt utbytbart ytterskrov i polyeten, minskas risken för skador på nödställda personer vid en insats samtidigt som en eventuell skada på Rescuerunnern lätt kan åtgärdas.

Antal: 74 båtar
Längd: 3,6 meter
Bredd: 1,5 meter
Djupgående: 10–30 cm
Material: byggd i ABS/SRP
Torrvikt: 350 kg
Motorer: fyrtakts bensinmotor på 110-140 hk
Fart: 34 knop
Aktionstid: 3–5 timmar/begränsad av förarens uthållighet
Besättning: 1–2 personer
Konstruktör: Fredrik Falkman och Sjöräddningssällskapet

Våra Rescuerunners
Räddningsbåt går i hög sjö

Större snabbgående räddningsbåtar

Denna grupp av Sjöräddningssällskapets räddningsenheter utgörs av flera klasser av äldre enheter och några så kallade ’one off’, det vill säga att endast en båt har byggts av typen. De flesta har under åren genomgått moderniseringar, nya maskiner, navigations- och kommunikationsutrustningar har satts in för att hela tiden säkerställa en hög och effektiv beredskap för sjöräddningsinsatser.

Antal: 2 båtar
Längd: 8,5–16 meter
Bredd: 3,5–5,5 meter
Djupgående: 90–150 cm
Material: byggda i komposit eller aluminium
Deplacement: 5–23 ton
Motorer: enkel- och dubbelmontage på 300–1500 hk
Fart: 20–30 knop
Besättning: 3–5 personer

Se alla båtar
Rescue Växjö Charity

Mindre snabbgående räddningsbåtar

Denna grupp av Sjöräddningssällskapets räddningsenheter utgörs av olika mindre klasser. De klarar av att både gå på mycket grunda vatten och ändå ta öppen sjö relativt väl i förhållande till båtarnas storlek.

Antal: 14
Längd: 4,9 m – 8,5 meter
Bredd: 1,9 – 2,5 meter
Djupgående: 0,40 – 0,45 meter
Material: byggda i aluminium eller polyethylene
Deplacement: 0,8 ton
Fart: 30-34 knop

Se alla båtar

Täckta svävare

Över is, vatten och land. Svävaren är den sjöräddningsenhet som är bäst lämpad för insatser under den tid då isen varken bär eller brister. Sena vintrar och tidiga vårar, då skärgården inbjuder till fritidssysselsättningar som långfärdsskrinning, pimpling och skridskosegling, är den period då sjöräddningssvävaren behövs som mest. Därför är det viktigt att den lätt kan transporteras landvägen, för att sättas ner i vilket vatten som helst.

Antal: 15 enheter
Längd: 5,5 meter
Bredd: 2,55 meter
Lyfthöjd: 30 cm
Material: byggd i glasfiberarmerad polyester
Torrvikt: 730 kg
Lastkapacitet: 500 kg
Bränsletank: 70 liter
Motorer: en fyrtakts bensinmotor på 100 hk svarar för framdriften och en fyrtakts bensinmotor på 20 hk driver lyftfläkten
Fart: 25 knop i vatten, 34 knop över is
Aktionstid: 3–5 timmar
Besättning: 2–3 personer
Konstruktör: Ivanoff Hovercraft AB

Våra täckta och öppna svävare

Öppen svävare

Våra öppna svävare är av modell IH3.

Antal: 5 enheter
Längd: 4,34 m
Bredd: 2,32 m
Torrvikt: 390 kg
Maxlast: 350 kg
Lyfthöjd: 60 cm
Material: Handlagd glasfiberarmerad polyester med divinycell-förstärkningar
Bränsletank: 40 liter
Lyftmotor: Briggs & Stratton 18 hk
Drivmotor: Vanguard 37EFI
Fart: 25 knop i vatten, 34 knop över is
Aktionstid: 2,5 timmar

Våra täckta och öppna svävare

Miljöräddningssläp

Våra miljöräddningssläp är utplacerade runt kusten och är utrustade med 200 meter högsjölänsor. Genom att utrusta oss med höglänsor kan vi spärra av ett område och lägga ett första förband på den marina miljön tills samhällets saneringsresurser hinner komma på plats. Inställelsetiden är 30 minuter och vi agerar alltid på ansvarig myndighets begäran. På statligt vatten är det Kustbevakningen och på kommunalt vatten är det kommunal räddningstjänst.

Antal: 26
Längd: 9,85 m
Bredd: 3 m
Djup: 0,4 m
Deplacement: 2,5 ton
Material: Aluminium
Skrovvarv: Alutech

Våra miljöräddningssläp

Vill du donera en båt?

Ditt namn/era namn skrivs ut här