Annan väg..

Denna strålande septemberdag blir vi kontaktade av en båtägare som valde en annan rutt än brukligt till sitt mål, vilket tyvärr ledde till grundkänning och deformerad propeller. Vid vår ankomst var båten nödankrad hyggligt nära land. Vi drog först ut båten på fritt vatten där vi kunde koppla för bogsering till varv. Lättad och tacksam båtägare lämnades vid varvet som mötte upp vid vår ankomst:)

Ditt namn/era namn skrivs ut här