57 fots motorbåt fastnat i lerbotten

Båt skulle gå in i Väsbyviken men går fel och fastnar i lerbotten. Vi får använda både Rescue Odd Fellow och Rescue Hans Carlsson vid lossdragningen. Båten kan sedan fortsätta för egen maskin.

Ditt namn/era namn skrivs ut här