Äldre träbåt med trasig styrning

Motorbåt med roderhaveri. En 30 fots motorbåt har fått problem med styrningen då en wire gått av. Vi bogserar kunden till Kvicksunds marina för reparation.

Ditt namn/era namn skrivs ut här