Grundstötning norr om Stora Skärplingen

Lossdragning av medlem från grundet norr om stora Skärplingen samt bogsering till hemmahamn Mälarparken.

Ditt namn/era namn skrivs ut här