Kontroll efter grundstötning

En 33 fots motorbåt kör på grund norr om Getskär. De glider av grundet själva, men vi hjälper till med att kontrollera drev och propeller. Medlemen kan fortsätta sin tur för egen maskin.

Ditt namn/era namn skrivs ut här