Motorbåt fast i leran

Vi hjälper en medlem som fastnat på en lerbank direkt efter sjösättning. Vi drar dem loss och de kan fortsätta för egen maskin. Vi stannar dock i närheten och snart visar det sig att medlemmens motorer går varma. Vi bordar och hjälper till att tömma filtren för kylvattenintaget på lera. De kan sedan fortsätta själva mot slutdestination i Waxholm. En återrapportering senare på dagen visar att allt gått bra på resan.

Ditt namn/era namn skrivs ut här