Seglare skadar rodret

Medlem deltagande i en segeltävling kommer lite för nära land och kör på grund vilket skadar rodret så att båten är manöverduglig. Vi hjälper med bogsering till varv.

Ditt namn/era namn skrivs ut här