Starthälp i kylan

Medlem fick inte igång sin dieselmotor på grund av kyla. Vi hjälper till med starthjälp. De kan därefter ta sig hem själva.

Ditt namn/era namn skrivs ut här