Befarad drunkningsolycka

Kläder och andra personliga tillhörigheter hittas på brygga intill badstrand i Västerås. Olycka kan ej uteslutas. Omfattande sökinsats påbörjas. Vi kl. 19:00 beslutas det att insatsen ska avslutas. Ingen person funnen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här