Grundstötning med vatteninträngning

I samband med att medlemsuppdrag precis avslutats av 4 av de frivilliga sjöräddarna på Rs Västerås ringde jourtelefonen igen. Det var en boende på Almö Lindö som obeserverade en motorbåt som såg ut att stå hårt på grund sydost om ön. Strax efter detta samtal blev vi uppropade på VHF kanal 16 av Sweden Rescue som då blivit larmade av personerna ombord. De hade ingen position på händelsen då de drabbade inte kunnat uppge detta men tack vara det första samtalet till oss kunde vi direkt avgå mot platsen. På plats visade det sig handla om 6 personer som hamnat på mycket grunt vatten då inget sjökort användes ombord och slutligen med detta gått på grund. Efter kontroll av mindre vatteninträngning kunde båten dras av grundet och sedan bogseras till varv där den direkt lyftes upp på land.

Ditt namn/era namn skrivs ut här