Motorstopp i hårda vindar och hög sjö!

Vi larmas och skickas ut av JRCC då en 9m motorbåt fått stopp på motorn i ett mycket utsatt läge i hög sjö och i vindbyar på 15-20 m/s norr om Torshälla huvud. Kustbevakningsbåt KBV410 kommer fram ett par minuter före oss och får över en person med bogserlina, de lyckas backande få in haveristen i lä i närheten där Rescue Hans Carlsson tar över bogseringen till närmaste säkra hamn som råkar vara Bubbholmen. Vi bedömde det som för riskfyllt att dra haveristen till en plats på fastlandet. Vi ger personen på haveristen skjuts till Västerås så han kan resa vidare med tåg till Kungsör

Ditt namn/era namn skrivs ut här