Panik ombord

Ett par I en mindre segelbåt vid Stäudd/Köping kontaktar SOS då de inte längre klarar upp situtationen I den starka vinden. Vi avgår med båda våra enheter men vårt uppdrag blir avblåst när vi börjar närma oss Kvicksund, Räddningstjänsten har hunnit fram med sin enhet och hjälpt paret in till en skyddad brygga.

Ditt namn/era namn skrivs ut här