Assistans vid motorfel

Haverist med motorproblem ringer jourtelefon och ber om hjälp. Rescue Evedal går mot haveristen. när vi anländer till har de själva fått i gång motorn. Vi återvänder till stationen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här