Båtägare med batterislut

Båtägare ringer och behöver assistans med att starta motorn då batteriet är helt dött. Vi bemannar Evedal och Kronan och bistår med starthjälp.

Ditt namn/era namn skrivs ut här