Förtöjd båt håller på att sjunka

Under lördagen kom ett samtal till vår jourtelefon. Samtalet gällde en båt som var förtöjd vid brygga och tog in vatten. Väl på plats konstaterar vi att båten är vattenfylld och på väg att sjunka helt. Vi säkrar upp båten så den inte kan sjunka till botten och länsar den på vatten för att sedan ta upp båten på land med ägarens båtvagn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här