Kommunal räddningstjänst sjunkande båt

Larm via SOS, sjunkande båt. Vi länsar och drar till upptagningsramp

Ditt namn/era namn skrivs ut här