Utsläpp efter kollision

Efter bogseringen av haveristen, plockade vi upp räddningstjänsten. Vi åkte ut till platsen för att utreda om och vilken åtgärd som behövde vidtas efter utsläppet. Räddningstjänsten fattade beslut om att ingen åtgärd behövde vidtas. Vi vände åter mot station.

Ditt namn/era namn skrivs ut här