Sjöambulans

Under den gångna helgen har sjöräddarna på Visingsö stationen blivit utlarmade tre gånger av SOS. Två av larmen gällde sjöambulans prio 2 från Visingsö till Gränna och det tredje larmet gällde en försvunnen person som vi sökte strandnära efter. Lyckligtvis återfanns personen oskadd på land. God samverkan med polis och räddningstjänst i ärendet. 

Ditt namn/era namn skrivs ut här