Saknade badare utanför Haväng

Sökaren larmar 14:08 två personer i vattnet utanför Haväng norr om Kivik. Tre besättningsmän bemannar Rescue Britt sjösätter i Yngsjö och går i hård sjö mot Haväng. Väl framme börjar vi söka efter en saknad person, då vi fått besked att en är hittad, tillsammans med helikopter Lifeguard 002 ,Rescue Gad Rausing och Lotsen Pilot 117. Det går väldigt hög och gropig sjö ca 3-4 meter höga vågor vilket gör det svårt för oss med en öppen båt. 18:30 avblåser JRCC, Sjö och flygledningscentralen sökandet då ytan och strandlinjen där personen kan tänkas vara är väl genomsökt utan att finna personen som saknas. Vi återgår till stationen där vi blir mottagna av kollegor som tar över och iordningställer enheter och utrustning för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här