Assistans av segelbåt, motorproblem och utdöende vind

Befälhavare på segelbåt ringer med anledning av att de har fått motorhaveri. De bestämmer sig för att försöka segla in till hamn, men när vinden minskar ringer de upp igen för assistans. Vi tar dem de sista 3 sjömilen in till Ystad småbåtshamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här