Fritidsbåt med vatteninträngning

12:33 inkom larm till RS Ystad om en trollingbåt med vatteninträngning 8 NM utanför Smygehamn. Rescue Sjömanshuset lämnade kaj 12:45 med 5 mans besättning.

Vädret var lugnt men dimma rådde. 14:30 anlände vi till haveristen. Då hade besättningen vinschats upp av dansk räddningshelikopter och två av kustbevakningens RIB-båtar hade påbörjat länspumpning av båten. Beslut togs att haveristen lyfta ombord haveristen på kustbevakningens större fartyg. Sjömanshuset återgick till Ystad och gjorde fast vid kaj 15:30

Ditt namn/era namn skrivs ut här