Kollision mellan två handelsfartyg i Bornholmsgattet.

Kollision mellan två handelsfartyg i Bornholmsgattet.

Sjöräddningsstationen i Ystad larmades ut klockan 03:40 och gav sig iväg mot kollisionsområdet med två enheter, Rescue Sjömanshuset och Rescue Sparbanken Skåne. Sök med andra enheter på plats påbörjades 05:30. Söket avbröts 10:30 av Sjöräddningscentralen.

Ditt namn/era namn skrivs ut här