RS Ystad larmas ut på MEDEVAC

Sweden Rescue larmar ut RS Ystad 10:46 angående en skadad besättningsman på ett handelsfartyg. Vi inväntar SITS-styrkan (Sjukvårdsinsats till sjöss) från Simrishamn. Rescue Sjömanshuset lämnar kaj 11:24 och går mot handelsfartyget och möter henne strax SO Ystad angöring.. Framme vid handelsfartyget 11:45 och skickar ombord SITS-styrkan. SITS-styrkan återkommer 11:57 med patienten som själv klättrar ombord på Rescue Sjömanshuset. Rescue Sjömanshuset förtöjer vid kaj 12:15 där ambulans väntar för att transportera den skadade till sjukhuset.

Ditt namn/era namn skrivs ut här