Trolling båt som fått blackout

Under en pågående övningen tillsammans med Sjömanshuset fick vi ett anrop om att en båt som fått motorhaveri utanför hamnen i Ystad. Vid avsökning av området där kunde vi inte finna något i det angivna området. Vi fick då en kompletterande position ca 15 distansminuter ut. En ensam trolling fiskare som vars båts elsystem fått blackout. Vi assisterad in haveristen till Ystad Småbåtshamn.

Ditt namn/era namn skrivs ut här