Välkommen till RS Arkösund

RS Arkösund består av trettio aktiva besättningsmän varav de flesta bor i området. Vi har idag följande enheter: 1 12-meters båt ur Victoriaklassen 1 Rupert 26 RIB, 1 Rescuerunner 1 svävare.

Som besättningsman ingår inte enbart att vara med på utryckningar och övningar. En stor del av tiden läggs exempelvis på att hitta sponsorer, arbeta och informera  i skolor om sjösäkerhet samt berätta om vår verksamhet på hamnfester.

2017 hade vi ca 260 uttryckningar och andra aktiviteter. Då vi inte är så många frivilliga på vår station får varje besättningsman mycket praktik vilket skapar en hög kvalité på vår besättning. Vi har dessutom 2 utbildade sjuksköterskor, som ingår i vår besättning.

 

 

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0705-80 81 24

Stationsansvarig:
UM Göran Johansson, 031-761 42 26

Epost: rs.arkosund@ssrs.se

Ladda ner vCard

Förebyggande utryckning18 november 13:23 RS Arkösund

Medlemsservice

Vi får ett samtal på jourtelefonen om 3 personer i en styrpulpetsbåt som har fått problem med sin motor. De har blåst in mot land men har situationen under kontroll. Vi bemannar Rescue Ingegerd Ramstedt och avgår mot Kuggholmen i Bråvikens inlopp. Kopplar

Förebyggande utryckning16 november 22:30 RS Arkösund

Medlemsservice

Vi får Telefonsamtal från en medlem som kört på grund med sin motorbåt vid Stora Ålö och skadat framdrivningen. Vi lämnar kaj med Rescue Ingegerd Ramstedt och sätter kurs söderut i novembermörkret. När vi är på position inleder vi med att transportera en

Förebyggande utryckning04 november 15:12 RS Arkösund

Medlemsservice

Medlem som befinner sig i inre delen av Bråviken har maskinhaveri och behöver assistans. Vi går mot position med Rescue 913 och på plats kopplar vi och bogserar till Herstaberg i Norrköping.

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här