Välkommen till RS Arkösund

RS Arkösund består av trettio aktiva besättningsmän varav de flesta bor i området. Vi har idag följande enheter: 1 12-meters båt ur Victoriaklassen 1 Rupert 26 RIB, 1 Rescuerunner 1 svävare.

Som besättningsman ingår inte enbart att vara med på utryckningar och övningar. En stor del av tiden läggs exempelvis på att hitta sponsorer, arbeta och informera  i skolor om sjösäkerhet samt berätta om vår verksamhet på hamnfester.

2017 hade vi ca 260 uttryckningar och andra aktiviteter. Då vi inte är så många frivilliga på vår station får varje besättningsman mycket praktik vilket skapar en hög kvalité på vår besättning. Vi har dessutom 2 utbildade sjuksköterskor, som ingår i vår besättning.

 

 

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0705-80 81 24

Stationsansvarig:
UM Göran Johansson, 031-761 42 26

Epost: rs.arkosund@ssrs.se

Ladda ner vCard

Förebyggande utryckning22 maj 21:30 RS Arkösund

Medlemsservice

I går kväll var Rescue Ingegerd Ramstedt med besättning på en medlemsbogsering från Djurön in till Lindö i Norrköping.  Haveristen hade problem med backslaget på sin snipa och behövde hjälp att ta sig till säker hamn. Så snart vi var

Förebyggande utryckning21 maj 20:32 RS Arkösund

Medlemsservice

Medlem som befnner sig strax norr Akösund har fått maskinhaveri och behöver assistans. Vi bemannar Rescue Ingegerd Ramstedt och bogserar haveristen till Sandbryggan.

Förebyggande utryckning20 maj 17:00 RS Arkösund

Medlemsservice

På väg hem från föregående uppdrag vinkar en medlem att han behöver hjälp. Han har mindre vatteninträngning.
Vi kopplar och bogserar till Arkösund.

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här