Välkommen till RS Arkösund

RS Arkösund består av trettio aktiva besättningsmän varav de flesta bor i området. Vi har idag följande enheter: 1 12-meters båt ur Victoriaklassen 1 Rupert 26 RIB, 1 Rescuerunner 1 svävare.

Som besättningsman ingår inte enbart att vara med på utryckningar och övningar. En stor del av tiden läggs exempelvis på att hitta sponsorer, arbeta och informera  i skolor om sjösäkerhet samt berätta om vår verksamhet på hamnfester.

2018 hade vi ca 260 utryckningar och andra aktiviteter. Då vi inte är så många frivilliga på vår station får varje besättningsman mycket praktik vilket skapar en hög kvalité på vår besättning. Vi har dessutom 2 utbildade sjuksköterskor, som ingår i vår besättning.

 

 

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0705-80 81 24

Stationsansvarig:
Göran Johansson, 031-761 42 26

Epost: rs.arkosund@ssrs.se

Ladda ner vCard

30 november 16:43 RS Arkösund

Vintervila för Rescue 913 och Rescue Ingrid af Slättö

Så här lagom till 1 advent var det dags för service och vintervila på Karlsro Marin AB som under flera års tid bidragit till vår verksamhet. Några av oss

Övning26 november 22:59 RS Arkösund

Samverkansövning

Nu ikväll har Sjöfartsverket genomfört en samverkansövning i vårt område. Deltagande organisationer var förutom vår station Ambulansen i Östergötland, Räddningstjänsten i Östergötland samt Räddningstjänsten i Södermanland, Kustbevakningen samt Lots. Tanken

Övning24 november 13:54 RS Arkösund

Övning ger färdighet

Som vi skrivit om tidigare består en stor del av vårt ideella arbete av övningar av olika slag. I helgen som gick övade vår ytbärgargrupp kommunikation, simteknik mm.

 

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här