Välkommen till RS Arkösund

RS Arkösund består av trettio aktiva besättningsmän varav de flesta bor i området. Vi har idag följande enheter: 1 12-meters båt ur Victoriaklassen 1 Rupert 26 RIB, 1 Rescuerunner 1 svävare.

Som besättningsman ingår inte enbart att vara med på utryckningar och övningar. En stor del av tiden läggs exempelvis på att hitta sponsorer, arbeta och informera  i skolor om sjösäkerhet samt berätta om vår verksamhet på hamnfester.

2017 hade vi ca 260 uttryckningar och andra aktiviteter. Då vi inte är så många frivilliga på vår station får varje besättningsman mycket praktik vilket skapar en hög kvalité på vår besättning. Vi har dessutom 2 utbildade sjuksköterskor, som ingår i vår besättning.

 

 

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0705-80 81 24

Stationsansvarig:
UM Göran Johansson, 031-761 42 26

Epost: rs.arkosund@ssrs.se

Ladda ner vCard

11 februari 18:00 RS Arkösund

En härlig dag i vår fantastiska skärgård

Häromdagen kontrollerade vi isläget med båt och idag har några av oss på stationen varit ute med vår svävare. Visst är vår skärgård

09 februari 18:08 RS Arkösund

Isspaninig

En viktig del av vårt arbete vintertid är att kontrollera isläget i vår fantastiska skärgård. Dels är det viktigt för att vi ska veta om vi ska välja svävare eller båt men det är även viktigt för att vi nattetid i möjligaste mån inte ska köra på iskanter

Larm17 januari 15:12 RS Arkösund

Sjöräddning

Sjöräddningslarm gällande passagerarbåt som fått brand i maskin och tar in vatten. Det blåser omkring 14 m/s ostlig. Båten befinner sig i riktning norra Finnö och mot platsen larmas Rescue Ingegerd Ramstedt och Kustbevakningens KBV 304. Besättningen har

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här