Välkommen till RS Arkösund

RS Arkösund består av trettio aktiva besättningsmän varav de flesta bor i området. Vi har idag följande enheter: 1 12-meters båt ur Victoriaklassen 1 Rupert 26 RIB, 1 Rescuerunner 1 svävare.

Som besättningsman ingår inte enbart att vara med på utryckningar och övningar. En stor del av tiden läggs exempelvis på att hitta sponsorer, arbeta och informera  i skolor om sjösäkerhet samt berätta om vår verksamhet på hamnfester.

2018 hade vi ca 260 uttryckningar och andra aktiviteter. Då vi inte är så många frivilliga på vår station får varje besättningsman mycket praktik vilket skapar en hög kvalité på vår besättning. Vi har dessutom 2 utbildade sjuksköterskor, som ingår i vår besättning.

 

 

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0705-80 81 24

Stationsansvarig:
UM Göran Johansson, 031-761 42 26

Epost: rs.arkosund@ssrs.se

Ladda ner vCard

Övning15 februari 18:50 RS Arkösund

Rekognisering av isläget

Som ni som följer oss vet genomför vi vintertid regelbundet rekognoseringar av isläge och tillgänglighet till hamnar och angöringsplatser där vi vid behov

Övning09 februari 18:47 RS Arkösund

Familjedag med isövning, grillning och övningskörning

I ett något regnigt Arkösund hade vi idag isövning där vi även bjudit in våra respektive och barn. Vi gick bland annat igenom hur vi tar upp en person från

06 februari 18:44 RS Arkösund

Utbildning en viktig del i vår verksamhet

Idag genomför en instruktör från Transas en endagsutbildning i det nya navigationssystem (Transas)som vi använder i vår 12:a, Rescue Ingegerd Ramstedt.

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här