Välkommen till RS Arkösund

RS Arkösund består av trettio aktiva besättningsmän varav de flesta bor i området. Vi har idag följande enheter: 1 12-meters båt ur Victoriaklassen 1 Rupert 26 RIB, 1 Rescuerunner 1 svävare.

Som besättningsman ingår inte enbart att vara med på utryckningar och övningar. En stor del av tiden läggs exempelvis på att hitta sponsorer, arbeta och informera  i skolor om sjösäkerhet samt berätta om vår verksamhet på hamnfester.

2018 hade vi ca 260 utryckningar och andra aktiviteter. Då vi inte är så många frivilliga på vår station får varje besättningsman mycket praktik vilket skapar en hög kvalité på vår besättning. Vi har dessutom 2 utbildade sjuksköterskor, som ingår i vår besättning.

 

 

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
0705-80 81 24

Stationsansvarig:
Göran Johansson, 031-761 42 26

Epost: rs.arkosund@ssrs.se

Ladda ner vCard

Förebyggande utryckning19 oktober 16:32 RS Arkösund

Förebyggande utryckning

Under lördagseftermiddagen får vi samtal från en medlem som står på grund med sin segelbåt. De befinner sig i Bråviken med 5 personer ombord. Vi avgår med

17 oktober 22:42 RS Arkösund

Föreläsning

En viktig del i vårt arbete är att sprida kunskap om vår organisation. Vi är helt ideella och verkar helt utan bidrag från staten. Idag har från höger Janne, Anna, Lasse och bakom kameran Meg föreläst för Gärdserum-Falerums föreläsarföreining i Mosshult

Förebyggande utryckning15 oktober 11:41 RS Arkösund

Förebyggande utryckning

En av våra medlemmar kontaktar oss då man tappat propellern på sin motorbåt i höjd med Lånjö. Medlemmen önskar hjälp in till Arkösunds båtvarv för 

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här