Svensk sjöräddning vilar på den frivilliga insatsen.

Vill du bli frivillig sjöräddare?

För att arbeta ideellt som frivillig sjöräddare på Sjöräddningssällskapet fordras ett genuint intresse för sjön och en stor vilja att hjälpa människor i nöd. Sjövana är så klart meriterande, men inget krav. Det viktigaste är din inställning - viljan att göra stor skillnad för en medmänniska. 

Frågor och svar Ansök

Aktivt arbete för att bli fler

Det är många som funderar länge på att bli frivillig sjöräddare men aldrig tar steget och hör av sig till sin närmaste station. Hasse Aspequist är stationsansvarig på RS Simpevarp och har nyligen börjat arbeta mer aktivt med rekrytering och hoppas att fler ska våga ta sig ner till stationen.

Två frivilliga berättar

”För den som funderar på att engagera sig säger jag: gör det! Det ger absolut mer än det är ansträngande.” Så säger Elin Sjöberg, frivillig sjöräddare på RS Kalmar. Läs Elins berättelse, och Bengts som är frivillig på land vid RS Strömstad, om vad uppdraget som frivillig kan innebära.

Moderna räddningsbåtar

Vi har cirka 200 startklara båtar längs de svenska kusterna och i de stora sjöarna. Eftersom snabbhet är avgörande för att rädda liv, har vi under de senaste åren satsat på vår räddningsflotta genom att bygga nya, moderna båtar som kan gå i hög fart även i grov sjö.

Uppdrag som kräver utbildning

Att ständigt utbilda våra frivilliga sjöräddare är ett måste för att kunna hålla en god nivå på svensk sjöräddning. Det är också en utmaning, eftersom våra frivilliga har varierande förkunskaper och kommer från olika yrken. 

Ditt namn/era namn skrivs ut här