Frivilliga sjöräddare

Svensk sjöräddning vilar på den frivilliga insatsen. Idag är vi 2500 frivilliga sjöräddare på 74 stationer.

Redo när larmet går

Som frivillig sjöräddare får du fri utbildning för att hantera de situationer du ställs inför och för att kunna framföra våra båtar.

Vanliga frågor om att vara frivillig sjöräddare

Vem kan bli frivillig?
Vad får jag ut av att vara frivillig sjöräddare?
Hur mycket tid måste jag lägga?
Vilken utbildning och stöd kommer att ges?
Hur gör jag om jag är intresserad av att bli frivillig sjöräddare?