Vår historia

Över 115 år i sjöräddningens tjänst

Frivilliga sjöräddare från 1907 och nutid

I början av 1900-talet var svensk sjöräddning i så dåligt skick att den användes som internationellt skräckexempel. 

1903 härjades landets kuster av svåra stormar som krävde många människoliv till sjöss. Samma år hölls en världskongress om sjöräddning i Tyskland. Där dömdes Sveriges förmåga att rädda skeppsbrutna ut som mycket eftersatt. På kongressen deltog Albert Isakson, skeppsbyggnadsingenjör vid engelska Lloyd. Beslutsamt åkte han hem till Sverige för att sprida budskapet och få till stånd en förändring. 

Svenska staten visade ett ljumt intresse för Albert Isakssons vision om en effektiv nationell sjöräddning. Istället samlade han privata företrädare för svensk sjöfart till ett möte i Stockholm den 1 juni 1907. När det avslutats hade en organisation bildats – Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne.

 

Utveckling genom åren

Från roddbåtar och några få medlemmar till moderna räddningsbåtar och 144 000 medlemmar. Här är Sjöräddningssällskapets utveckling från starten 1907

Sjöräddningssällskapet 1917

På bilden: Roddlivbåten Hjälparen. Teoretiskt var båten osänkbar genom ett system av tretton lufttankar och ett utombordsbälte av kork.

 • 4 770 medlemmar
 • 11 räddningsstationer
 • 11 båtar
 • 10 räddade personer
Sjöräddarna använder roddlivbåten Hjälparen från tidigt 1900-tal

Sjöräddningssällskapet 1927

Här är den patrullerande sjöräddningskryssaren Wilhelm R. Lundgren II som gick ut när det var dåligt väder.

 • 5180 medlemmar
 • 15 räddningsstationer
 • 13 båtar
 • 178 räddade personer
Sjöräddningskryssaren Wilhelm R Lundgren går ut i dåligt väder tidigt 1900-tal

Sjöräddningssällskapet 1937

På bilden: livräddningsbåten Adolf Bratt som var en motorlivbåt, framför allt avsedd för räddning från strand.

 • 4 484 medlemmar
 • 19 räddningsstationer
 • 16 båtar
 • 99 räddade personer
Frivilliga sjöräddare på livräddningsbåten Adolf Bratt

Sjöräddningssällskapet 1947

Bror Ulrich, byggd 1943, var sällskapets första motorlivbåt med skrov byggt av stål.

 • 5 829 medlemmar
 • 26 räddningsstationer
 • 21 båtar
 • 312 räddade personer
Livräddningsbåten Bror Ulrich från Hoburg

Sjöräddningssällskapet 1957

På bilden ser vi en ritning av den snabbgående Hjälparen, en av världens mest avancerade livbåtar när den byggdes vid Djurgårdsvarvet i Stockholm.

 • 7 577 medlemmar
 • 30 räddningsstationer
 • 23 båtar
 • 306 räddade personer
Ritningar på den snabbgående räddningsbåten Hjälparen

Sjöräddningssällskapet 1967

På bilden: Fritz Scheel, en räddningsbåt i lättmetall. Båten byggdes 1960 och hade en maxfart på 26 knop.

 • 9 850 medlemmar
 • 22 räddningsstationer
 • 25 båtar
 • 792 räddade personer
Livräddningsbåten Fritz Scheel i hamn

Sjöräddningssällskapet 1977

Detta är den snabbgående och lätthanterliga aluminiumbåten Elsa Golje, främst använd för kustnära uppdrag och inomskärsräddning.

 • 12 580 medlemmar
 • 25 räddningsstationer
 • 30 båtar
 • 893 räddade personer
Sjöräddningsbåten Elsa Golje ligger förtöjd i hamn

Sjöräddningssällskapet 1987

På bilden: Skeppskär, en av våra första små och snabba räddningsbåtar i plast, byggd 1986.

 • 17 837 medlemmar
 • 30 räddningsstationer
 • 44 båtar
 • 1 337 räddade personer
Räddningsbåten Skeppskär tar sig fram över vattnet i hög hastighet

Sjöräddningssällskapet 1997

Drottning Silvia, en av de tidiga båtarna ur Victoriaklassen. Idag finns närmare 40 båtar i klassen, som är sällskapets huvudbåt.

 • 24 000 medlemmar
 • 35 räddningsstationer
 • 75 båtar
 • 1 842 räddade personer
Räddningsbåten Drottning Silvia

Sjöräddningssällskapet 2006

På bilden: Björn Christer ur Gad Rausing-klassen. Båten är en högteknologisk räddningskryssare konstruerad för hög fart i grov sjö.

 • 50 000 medlemmar
 • 64 räddningsstationer
 • 141 båtar
 • 3 255 räddade personer
Bild på räddningsbåten Rescue Björn Christer

Sjöräddningssällskapet 2016

Rescue Hedvig är en båt ur Gunnel Larson-klassen. Det är en öppen och relativt liten sjöräddningsbåt främst avsedd för insatser i skärgården och kustnära områden.

 • 102 000 medlemmar
 • 69 räddningsstationer
 • 200 båtar
Rescue Hedvig i Gunnel Larson-klassen