Sjömärkesguiden

För att köra rätt på havet finns sjömärken, havets vägmärken. I svenska farvatten finns både fasta och flytande sjömärken och om du har koll på deras betydelse kan du undvika många olyckor. Nedan följer en lista där vi förklarar Sveriges vanligaste sjömärken. Skrolla ner lite i taget så att du bara ser illustrationen och testa dina kunskaper!

Reportage
Sjöräddningssällskapet
Publicerad15 jun 2023
Ett kardinalmärke i skärgårdsmiljö
Sjömärken som indikerar en farled

Farledsmärken

Farledsmärken är röda eller gröna och kan se olika ut till formen. Farledsmärkena kallas även ofta för ”prickar” och berättar på vilken sida om sjömärket du ska köra. I svenska farvatten går farledens huvudriktning moturs från den norska till den finska gränsen och från öppet vatten in till hamn. Kör du i farledens riktning ska du ha de gröna märkena på styrbords (höger) sida och de röda på babord (vänster) sida. Du kan kontrollera huvudriktningen på sjökortet genom att titta efter figur 2 som visar en pil med en röd och en grön prick. 

Illustration som visar olika kardinalmärken

Kardinalmärken

De här märkena är svarta och gula. Kardinalmärkena indikerar genom mönstret och symbolen vart sjömärket sitter i relation till grundet. 

Nordmärke:

Nordmärket sitter norr om grundet och du bör därför passera norr om märket. Nordmärket har två koner där båda spetsarna pekar uppåt, samt svart färg ovanför gul. 

Sydmärke: 

Sydmärket sitter söder om grundet och du bör därför passera söder om märket. Sydmärkets båda koner på toppen har spetsarna nedåt. För färgen gäller gult ovanför svart. 

Ostmärke: 

Ostmärket sitter öster om grundet och du bör därför passera öster om märket. Konerna på ostmärket har basarna mot varandra och för färgen gäller svart med ett gult band. 

Västmärke: 

Västmärket sitter väster om grundet och du bör därför passera väster om märket. Västmärkets koner har, i motsats till ostmärket, spetsarna mot varandra och ett svart band på gult. 

Illustration som visar punktmärken

Punktmärken

Ett punktmärke placeras på ett mindre grund. Ett punktmärke skiljer sig från ett kardinalmärke då grundet som punktmärket är placerat på är av begränsad storlek och vattnet omkring det markerade grundet är fritt. Se dock alltid till att ha god marginal när du passerar ett punktmärke så att du inte riskerar att gå på grund. 

Illustration som visar ett mittledsmärke

Mittledsmärke

Ett mittledsmärke kan placeras mitt i en farled för att indikera att det är djupt vatten på båda sidor. Om du färdas i närheten av sjömärket behöver du inte oroa dig för grund. 

Illustration som visar specialmärken

Specialmärken

Sjömärket markerar ut saker som mätinstrument, kablar, rör, eller annat som gör att du inte får ankra där. Specialmärken kan även visa gränser för olika typer av områden. 

Illustration som visar vrakmärken

Vrakmärke

Vrakmärket är det nyaste sjömärket i svenska vatten. Det flytande sjömärket varnar för vrak under vattenytan såväl som sandbankar.