Kontakuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112.

Förebyggande utryckning/Jourtelefon: 0705-80 81 43
Stationsansvarig, Ledningsgrupp: 031-761 42 64
E-post: rs.falkenberg@ssrs.se

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här