Brusten oljeslang

Medlem som förlorat oljetryck konstaterade att oljeslangen glidit i pressning och all olja sprutat ut i maskinrummet och över maskinen. Begärde bogseringshjälp till verkstad för hjälp med ny slang och sanering. Enkel men viktig bogsering i fint väder. Åter stationen i beredskap för nya uppdrag.

Ditt namn/era namn skrivs ut här