Välkommen till RS Holmsund

RS Holmsund grundades år 1944 och låg från början i Byviken Holmön. Vi är idag 30 frivilliga sjöräddare på Holmsundsstationen. Hittills under 2019 har Holmsunds frivilliga sjöräddare utfört 28 uppdrag, fördelat på SAR, förebyggande sjöräddning och sjuktransporter.

"Livbåten Hjalmar Branting har vid Grönhögen ersatt livbåten Drottning Victoria, som flyttas till Holmögadd, där en ny livräddningsstation skall anläggas".

Denna text står att läsa i Svenska Sällskapet för räddning af skeppsbrutnes styrelseberättelse från 1944.

Kontaktuppgifter

Vid nödläge/osäkert läge ring alltid 112

Förebyggande utryckning/Jourtelefon:
070 580 81 14

Stationsansvarig:
Ledningsgrupp, 031-761 42 03

Epost: rs.holmsund@ssrs.se

Ladda ner vCard

Förebyggande utryckning22 maj 13:56 RS Holmsund

Motorbåt med framdrivningsproblem

Samtal till jourtelefonen. En medlem har problem med drivlinan på sin motorbåt och behöver assistans. Rescue MinLouis med fyra frivilliga sjöräddare beger

Förebyggande utryckning16 augusti 12:15 RS Holmsund

Motorhaveri

Jourtelefonen ringer 12:15, det är besättningen på en elvameters motorbåt. Det är två personer ombord och båtens maskin har stannat och de driver. Efter flertalet försök att få igång motorn och när sjösjuka satt igång, bestämmer de sig för att ringa

Förebyggande utryckning31 maj 01:45 RS Holmsund

Trasig rigg

Samtal från ägaren till en mindre motorbåt som gått på grund i höjd med Glasögern med trasig rigg som följd.

Båten ligger för ankar och vi går med både Rescue Yvonne Bratt och Rescuerunner Göran mot positionen. Väl framma kopplar Rescuerunner Göran

Fler artiklar och larm

Hjälp oss att hjälpa!

Ditt namn/era namn skrivs ut här