Strandad motorbåt

Larm på sökarna från JRCC (Sjö- och flygräddningscentralen) om en strandad motorbåt på Storstensgrundet. Vi får rapport om att det är väldigt stenigt och grunt över telefon så vi bemannar även RescueRunner F&B 2. Väl framme på plats märker vi att båten är snyggt och prydligt förtöjd och inga människor siktas, RescueRunner-besättningen går ett varv på ön för att kontrollera buskar mm samtidigt som besättningen kvar ombord Rescue MinLouis arbetar över telefon och ägaren lokaliseras sedan ganska snabbt. Denne ska hämta sin båt vid ett senare tillfälle men måste åtgärda en del skador först. Efter avslutad insats återvänder båda enheterna till Patholmsviken.

Ditt namn/era namn skrivs ut här