Förebyggande utryckning

Strax efter tidigare larm får vi ytterligare ett uppdrag och det gäller en motorbåt som gått på grund. Positionen är strax norr Arkösund. På plats går 2 personer från oss i vattnet. Anledningen till detta var att haveristen låg i ett större grundområde och vi ville undvika att vi själva gick på grund samt att vi inte ville "dra sönder" drev etc på haveristen. I vattnet får vi upp drevet och kan "putta ut" båten mellan grynnorna i grundområdet. Propeller och drev klarade sig bra och haveristen kunde fortsätta för egen maskin.

Efter några intensiva timmar gick vi åter Arkösund för bunkring och återställande av material.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Förebyggande utryckning

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.