Kapsejsad jolle i blåsväder

Inringare observerar segeljolle som kapsejsat i hård vind. Följebåt finns i närheten och läget ser ut att vara under kontroll. Rescue Rolf G avgår för att finnas till hands och vid behov stötta. Vid ankomst till platsen är sjön grov och seglaren har kämpat i vattnet 20 min för att vända jollen. Fokus blir att få upp personen ur vattnet och iland för värme och observation. När läget är under kontroll återgår besättningen till den drivande jollen som efter flera vändningsförsök kan bogseras iland.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Kantring/Slagsida
Aktivitet:
Räddning från vatten
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
10.8 - 13.8
Vindriktning:
S
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.