Motorbåt på grund

Larm från medlemscentralen om en motorbåt på grund utanför Garpens fyrplats. Vi bemannar Rescue Stig Wadström och Rescuerunner Tanum Komponent. Tillsammans lyckas vi få loss och dra ut båten på fritt vatten trots pålandsvinden. Motorbåten kunde därefter fortsätta in till kaj för egen maskin.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
SW
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.