Samverkande räddningsinsatser

Fick ett larm från SOS gällande en person i närområdet som behövde komma till sjukhus. Vi och Brandvärnet i Arkösund är snabbt på plats och gör ett första omhändertagande och även räddningstjänsten Östra Husby ansluter. När ambulans kommer på plats tar de över patienten för vidare transport till sjukhus.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Uppdragstyp:
Sjuktransport

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet.