Segelbåt hårt på grund

Segelbåt med två personer ombord går hårt på grund. RS Trosa larmas ut och går med enheterna Rescue Henry Andersson och Rescue Lillie af Vivesta snabbt mot platsen. På plats konstateras det att besättningen mår under omständigheterna bra varpå de assisteras med lossdragning för att sen fortsätta för egen motor.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Grundstötning
Aktivitet:
Kontroll
Lossdragning
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
5.5 - 7.9
Vindriktning:
W
Våghöjd:
0 - 0.2 m
Siktförhållanden:
Mycket god sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.