Enheter

Drygt 270 räddningsenheter, strategiskt placerade efter förhållandena i de områdena där vi verkar.

Namn Klass Längd (m) Räddningsstation Byggår
Rescue Eric D. Nilsson Sanne-klassen 14,2 m Visby 2020
Rescue Rosa Lüning Gunnel Larson-klassen 8,4 m Visby 1997