Fritidsbåt tar in vatten

Fritidsbåt tar in vatten och ligger i farleden. Haverist får hjälp av privatperson att komma in mot land där sjöräddningen tar över. Efter en kort inspektion länsas båten på vatten. När detta är klart såg en kollega från kustbevakningen att en slang under motorn hängde lös. Det konstaterades att detta var kylvattenslangen. Då inget vatten hade trängt in i resten av båten ansågs det säkert att starta motorn på nytt. Inget nytt vatten trängde in. Insatsen avslutades och alla enheter återvänder. Haveristen kunde fortsätta sin resa.

Utryckning
Räddningsstation:
Larm inkommer:
Händelse:
Vatteninträngning
Aktivitet:
Kontroll
Länspumpning
Mekanisk assistans
Utsända enheter:
Väderförhållanden
Vindstyrka:
3.4 - 5.4
Vindriktning:
NE
Våghöjd:
0.2 - 0.5 m
Siktförhållanden:
God sikt

På grund av de nödställdas integritet och uppdragets karaktär publiceras inte alla larm på hemsidan. Larmen har även en viss fördröjning för att säkerställa informationens korrekthet. Positioneringen visar en radie på cirka en sjömil.