Enheter

Drygt 270 räddningsenheter, strategiskt placerade efter förhållandena i de områdena där vi verkar.

Namn Klass Längd (m) Räddningsstation Byggår
Rescue Pantamera Gunnel Larson-klassen 8,4 m Skillinge 2013
Rescuerunner Max Rescuerunner 3.6 m Skillinge 2005