Enheter

Drygt 270 räddningsenheter, strategiskt placerade efter förhållandena i de områdena där vi verkar.

Namn Klass Längd (m) Räddningsstation Byggår
Rescue Sparbanken Skåne II Gunnel Larson-klassen 8,4 m Åhus 2019
Rescuerunner Käthe-Juliane Rescuerunner 3,6 m Åhus 2017