Enheter

Drygt 270 räddningsenheter, strategiskt placerade efter förhållandena i de områdena där vi verkar.

Namn Klass Längd (m) Räddningsstation Byggår
Rescue S-30 Svävare täckt 5,55 m Hasslö 2021
Rescue Cecilia Bratt Gunnel Larson-klassen 8,4 m Hasslö 2016
Rescue Michano Victoriaklassen 11,8 m Hasslö 2008